Zásady ochrany osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Odpovědným a zároveň správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ZONES s.r.o., se sídlem na adrese Žamberecká 483, 517 54 Vamberk, IČO: 260 08 220, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19554 (dále jen "Správce" nebo "Společnost").

Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Palackého tř. 48, 612 00 Brno, adresa elektronické pošty eshop@mobilmax.cz.

Správce nejmenoval pověrence pro ochranu osobních údajů.

 

2. OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné v souvislosti uzavřením smlouvy, resp. dokončením objednávky. Mezi tyto údaje patří zejména jméno, příjmení, adresa, platební údaje, telefon a e-mail. V případě, že má zákazník vytvořený i zákaznický účet, je možné, že dochází ke zpracování i dalších údajů, které byly zákazníkem poskytnuty dobrovolně.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

E-mail slouží rovněž jako identifikační údaj pro přihlášení zákazníka do jeho účtu. Zároveň se, mimo jiného, využívá i jako místo pro doručení potvrzení objednávky a dalších potřebných informací.

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a naši Společností, nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

B. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

V případě, že aktuálně jste zákazníkem Společnosti (například pokud jste učinili nákup nebo zaslali nám objednávku), může Společnost použít Vámi poskytnuté údaje (pro účely oprávněných zájmů), k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech či službách Společnosti, pokud se z odběru newsletterů neodhlásíte.  V ostatních případech Vás Společnost žádá o souhlas se zasíláním marketingových sdělení o produktech Společnosti a o službách, akcích a propagačních kampaních Společnosti.

Odvolání takového souhlasu, resp. odhlášení zasílání tzv. newsletterů můžete provést kdykoli, za použití internetového odkazu, který je dostupný v každém newsletteru nebo prostřednictvím zprávy zaslané na adresu eshop@mobilmax.cz.

 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy. Mezi další důvody, proč Správce zpracovává Vaše osobní údaje je, možnost spravovat Vaše uživatelské účty k službám, umožnění poskytovat služby, o které jste projevili zájem, a dále z důvodu zajištění a zvyšování bezpečnosti.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zlepšování kvality služeb, vývoje nových produktů a služeb
 • provádění analýz a statistických měření
 • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
 • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích
 • zasílání marketingových sdělení

Ze strany naši Společnosti nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 3 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů Vámi odvolán.

Po uplynutí výše uvedené doby jsou ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě nutnosti předání za účelem plnění smlouvy, je v určitých případech potřebné spolupracovat i s jinými společnostmi, které plní úkoly pro správce. Společnost si pečlivě vybírá své partnery, kterým Vaše data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Zejména se jedná o přepravní společnosti, se kterými má správce smluvní obchodní vztah.

V případě nutnosti předání za účelem realizace platby, jsou platební údaje předávané finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

Pro účely zasílání reklamních sdělení a reklamních materiálů, můžou být některé Vaše údaje předány externímu poskytovateli služeb v souvislosti s cílenou reklamou.

Pro účely analýzy a vyhodnocování statistických údajů na našich webových stránkách používáme analytické, anketní a CRM nástroje, primárně za účelem zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Partnerské subjekty

 • Facebook (střední a východní Evropa), 4 Grand Canal Square, Dublin 2

Facebooku předáváme obecné informace sloužící k personalizaci reklam a statickému vyhodnocování dat o fungování stránek za účelem zkvalitňování našich služeb. Upravit nastavení reklamy můžete ve svém osobním profilu na Facebooku.

 • Google LLC, Mountain View, USA

Google předáváme obecné informace sloužící k personalizaci reklam a statickému vyhodnocování dat o fungování stránek za účelem zkvalitňování našich služeb. Upravit nastavení reklamy můžete ve svém osobním profilu na Google.

 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, PR\aha 5 – Smíchov

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese www.imedia.cz, což je místo dostupné z domovské stránky Seznam.cz (odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama).

 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, 147 00 Praha 4

Službu Ecomail využíváme k zasílání obchodních sdělení a informování zákazníka o marketinových nabídkách společnosti pomocí e-mailu. Při této činnosti jsou zpracovávány tyto údaje:

 • e-mailová adresa,
 • jméno,

 • příjmení,

 • město,

 • nakoupené zboží.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům a informace, jaké údaje o vás zpracovává. Dále máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření z narušení ochrany osobního a soukromého života, která by měla být zapříčiněna zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat adekvátní vysvětlení. Subjekt údajů má nárok kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě, že tak učiníte, Vaše údaje budou vymazány. Upozorňujeme, že výmaz se netýká osobních údajů, které Správce potřebuje pro splnění povinností udělených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.

8. COOKIES


Správce používá v rámci svých webových stránek tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uložený textový soubor, tedy cookie, zpět a server získá znovu informace, které si u Vás předtím uložil. Správce používá cookies hlavně z důvodu, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější služby podle individuálních potřeb zákazníka.

Cookie v žádném případě nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče.

Jaké soubory cookies používáme?

Správce využívá krátkodobé a dlouhodobé typy souborů. Krátkodobé zůstávají ve vašem počítači pouze do doby, než zavřete okno prohlížeče. Dlouhodobé zůstávají ve vašem počítači déle, nebo dokud je neodstraníte (doba závisí na nastavení samotné cookies a na nastavení vašeho prohlížeče).

Užívané cookies dle jejich funkcí

 • Analytické: pomáhají vyobrazovat návštěvnost a pochopit zákaznické potřeby
 • Trackingové: využívají se pro rozbor chování zákazníka na stránkách Společnosti a k následnému uzpůsobení nákupního procesu dle těchto informací
 • Remarketingové: díky nim lze lépe poznat svého zákazníka a upravit reklamy i zobrazování kategorií produktů dle jeho zájmů
 • Konverzní: jimi je zjišťována výkonnost jednotlivých prodejních kanálů
 • Esenciální: jsou důležité pro celkové fungování webu

Souhlas s použitím cookies je dobrovolný a v případě jeho neudělení není webová stránka správce žádným způsobem omezena.

Využíváme tyto marketingové cookies neboli třetích stran

Google Analytics

Analytický nástroj, díky kterému můžeme zjistit chování uživatele na stránce pro lepší rozvržení prvků, funkcionalit a dalšího vylepšování. Umožňuje i cílit personalizovanou reklamu.
https://policies.google.com/privacy

Google Ads

Reklamní platforma pro reklamu ve vyhledávání, bannerovou reklamu, reklamu na YouTube, měření konverzí aretargeting.
https://policies.google.com/privacy

Seznam.cz - Sklik

Reklamní a vyhledávací platforma. Umí zobrazovat bannerovou reklamu, měřit konverze a retargetovat.
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Facebook

Sociální síť, která umožňuje uživatelům komunikaci mezi sebou, dá se říci, že slouží k udržování vztahu a i k zábavě. Můžete na ní sdílet naše produkty a obsah. Facebook je sociální síť soužící ke komunikaci mezi uživateli, udržování vztahů a zábavě. http://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook Ads

Reklamní platforma na sociální síti Facebooku a Instagramu, retargeting a měření konverzí z těchto sítí.
http://www.facebook.com/about/privacy/

Ecomail

Platforma pro rozesílání emailů, personalizovaných newsletterů a měření konverzí.
https://www.ecomail.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

 

9. BEZPEČNOST

Správce považuje bezpečnost osobních údajů zákazníků za jednu ze svých priorit, přičemž bezpečnost zajišťuje za použití technických a organizačních opatření. Veškeré údaje, které zákazník Správci poskytne, jsou zpracovány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem.

Ke všem osobním údajům a s nimi spojeným databázím je omezený přístup. Přístup je umožněn pouze oprávněným osobám, které absolvovaly školení v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat

 

10. KONTAKTY

Pro získání informací, týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, můžete Správce kontaktovat na adrese eshop@mobilmax.cz

V Brně dne 1.7.2020

 

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.