Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát: MobilMax, Zones s.r.o., Palackého tř. 48, 612 00 Brno

 

 

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………......

 

 

- Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

 

 

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………...

 

 

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………….....

 

- Číslo prodejního dokladu[1]: ………………………………………………………………...

 

 

- Číslo objednávky[2]: …………………………………………………………………………..

 

- Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..

 

- Datum
 

…………………………………………….

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.[1] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

[2] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku